Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice za građevinu proizvodne namjene (industrija), 2.b skupine - hala na novoformiranoj građevnoj čestici 299/1, 299/2 i 299/3 k.o. Slav. Brod (Slavonski Brod).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2020. godine od 7,00 do 9,00 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod.

Prilog: