fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19. st. 1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19, dalje: ZSN LP(R)S ) pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radno mjesto :

-  Samostalni upravni referent 1-za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje i tehničke poslove

      - 1 ( jedan ) izvršitelja na određeno vrijeme  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • VSS, magistar struke ili stručni specijalist strojarske struke (300 ECTS bodova)
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: