fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st. 1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19, dalje: ZSN LP(R)S ) pročelnica Upravnog odjela za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

 
U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto :

-  Stručni referent 1-knjigovođa-analitičar 1

      - 1 (jedan) izvršitelja na određeno vrijeme  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

 Prilog:


Poveznice: