fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/20-01/32
URBROJ: 2178/01-07-20-19
Slavonski Brod, 8.listopada 2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a vezano za Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme KLASA: 112-02/20-01/32 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 23.rujna 2020., objavljen putem „Narodnih novina“  br.105/20, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 25.rujna 2020. godine, za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za lokalnu samoupravu, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje

O B A V I J E S T

kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1- za lokalnu samoupravu


Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 13. listopada 2020. godine s početkom u 9:30 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja