fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA: 303-01/20-01/211
URBROJ: 2178/01-05-20-02
U Slavonskom Brodu,  23. rujna 2020. godine

Na temelju Odluke o komunalnom redu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik grada Slavonskog Broda br. 06/19.) Gradonačelnik raspisuje

Natječaj za davanje u zakup javne površine za prodaju voća i povrća na klupama

 

Prilog: