Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/20-01/30
URBROJ: 2178/01-07-20-21

Slavonski Brod, 16.rujna 2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19), a na temelju zapisnika o otvaranju prijava na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, objavljen putem HZZ-a, Područnog ureda Slavonski Brod, službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 3.9. 2020., za radno mjesto Viši stručni referent 1-za upravljanje projektom u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda, Povjerenstvo za provedbu oglasa javno objavljuje

O B A V I J E S T

kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni referent 1-za upravljanje projektom

Obavještavamo kandidate po gore navedenom oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 17. rujna 2020. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete oglasa dostavljena je prijaviteljima putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim web stranicama Grada Slavonskog Broda.

Niti jedan sudionik ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu, simptome akutne respiratorne infekcije niti druge okolnosti koje ukazuju na rizik zaraženosti COVID-19.

Za pristup prethodnoj provjeri obvezno je nošenje maski za lice. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i platnene maske za lice te druga pokrivala koja prekrivaju usta i nos.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa