Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 6 /19.), Odluci o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.19/08.) i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica (Službeni glasnik grada Slavonskog Broda 5/14.) Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica - prodaja iz kamiona

 

Prilozi: