fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl.29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19 dalje: ZSN LP(R)S ) pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto :

- Samostalni upravni referent 1-za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke ( 300 ECTS bodova)
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku ,
  • poznavanje rada na računalu.


Prilog:


Poveznice: