fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-02/20-01/21
URBROJ: 2178/01-07-20-16

Slavonski Brod, 10.srpnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11,4/18,112/19 ) privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U

o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol

 

I

Poništava se Oglas za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol KLASA: 112-02/20-01/21 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 16. lipnja 2020., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenih web stranica i oglasne ploče Grada Slavonskog Broda dana 16. lipnja 2020. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                             

                                                                                                                                        PRIVREMENA PROČELNICA
Snježana Štivić, dipl.oec.