Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-02/20-01/22
URBROJ: 2178/01-07-20-10

Slavonski Brod, 3. srpnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19 dalje: ZSN LP(R)S )  Povjerenstvo za provedbu Oglasa dostavlja

OBAVIJEST

o izmjeni vremena prethodne provjere znanja i sposobnosti


Obavještavaju se prijavitelji prijavljeni na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/20-01/22 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 16. lipnja 2020. godine, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Slavonski Brod, službenih web stranica i oglasne ploče Grada Slavonskog Broda dana 16. lipnja 2020. godine za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni referent 1 za odnose s javnošću i protokol - 1 izvršitelj/ica, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati dana 11.7.2020.godine umjesto dana navedenog u Uputama i obavijestima kandidatima.

Poziv za testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa i raspored vremena testiranja bit će objavljeni dana 9.7.2020.godine na web stranici i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda, a kandidati će biti obaviješteni, u pravilu, putem e-pošte.

                                                       

                                                                                                                                 Povjerenstvo za provedbu oglasa