fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19 dalje: ZSN LP(R)S ),  pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda  raspisuje i objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radno mjesto :

-  Viši stručni referent 1- za upravljanje projektom

- 1 ( jedan ) izvršitelja/ica na određeno vrijeme  radi obavljanja privremenih poslova vezanih za upravljanje EU projektima

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke ( 180 ECTS bodova)
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: