fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19 dalje: ZSN LP(R)S ) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto:

- Viši stručni suradnik 1-za promet

- 1 ( jedan ) izvršitelja/ica na određeno vrijeme  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist (VSS) prometne struke ( 300 ECTS bodova)
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: