fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/20-01/20
URBROJ: 2178/01-07-20-16

Slavonski Brod, 18.lipnja 2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i analizi prijava na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/20-01/20 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 8.lipnja 2020., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  službenih web stranica i oglasne ploče Grada dana 8.6.2020., za radno mjesto Upravni referent 1-za poslove evidentiranja korisnika komunalne naknade u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Brod, Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavlja

O B A V I J E S T

kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Upravni referent 1-za poslove evidentiranja korisnika komunalne naknade

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 19.lipnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne oglasa, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjeta oglasa dostavljena je prijaviteljima na oglas putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa