fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19 dalje: ZSN ), privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijam  u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto :

-  Viši stručni referent 1 za odnose s javnošću i protokol

- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • sveučilišni ili stručni prvostupnik novinarstva, odnosa s javnošću, politologije, komunikologije ili srodne struke ( 180 ECTS bodova)
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: