fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

 

Na temelju članka 64. stavak 4. Statuta Grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 6/09. i 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“ br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. ) privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje

JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE POSLOVA U SLUŽBI SPAŠAVANJA I NA
GRADSKOM KUPALIŠTU „POLOJ“

I.

Raspisuje se javni poziv za obavljanje poslova u službi spašavanja i na gradskom kupalištu „Poloj“ (dalje u tekst: javni poziv).

II.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • punoljetnost
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • hrvatsko državljanstvo
 • srednja stručna sprema (SSS)

Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

III.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice ) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.)
 • potvrda o općoj zdravstvenoj sposobnosti od liječnika opće prakse
 • potvrda o odgovarajućem statusu (student, umirovljenik, nezaposlena osoba..)

IV.

Poslovi spašavanja obuhvaćaju poslove spašavanje osoba iz vode, nadzor s nadzorne točke, prevenciju nesreća, djelovanje unutar spasilačkog tima, obavljanje ostalih zadaća unutar spasilačke postaje i pružanje prve pomoći.

Poslovi na gradskom kupalištu obuhvaćaju poslove naplaćivanja ulaza na gradsko kupalište, naplaćivanje i održavanje parkirališta za motorna vozila i bicikle, održavanja okoliša, iznajmljivanje suncobrana i ležaljki te naplaćivanje aquaparka.

V.

Za kandidate prijavljene na javni poziv koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu provest će se testiranje putem intervjua, a o čemu će biti obavješteni elektronskim putem.

S odabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o djelu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja javnog poziva bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

VI.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave ovog javnog poziva na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda:

 • preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova u službi spašavanja i na gradskom kupalištu „Poloj“
 • predaju se osobno u pisarnicu Grada Slavonskog Broda
 • elektroničkim putem na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sve dodatne informacije u vezi ovog javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona 035/217-013.


Grad Slavonski Brod

 

Prilozi: