fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/20-01/18
URBROJ: 2178/01-07-20-16
Slavonski Brod, 9.lipnja  2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18.,112/19), a na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i analizi prijava na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-02/20-01/18 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 6.lipnja 2020., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Slavonski Brod, službenih web stranica Grada i oglasne ploče Grada Slavonskog Broda dana 28.svibnja 2020., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za lokalnu samoupravu, Povjerenstvo za provedbu oglasa daje


O B A V I J E S T
kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za lokalnu samoupravu


Obavještavamo kandidate po gore navedenom oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 10. lipnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete natječaja dostavljena je prijaviteljima na oglas putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa