fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19 dalje: ZSN), privremeni pročelnik Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

O G L A S

za prijem  u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto

- Viši stručni suradnik 1 – za provedbu ITU mehanizma

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke ( 300 ECTS bodova)
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: