fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18. ,112/19, dalje: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto :

- Upravni referent 1-za poslove evidentiranja korisnika komunalne naknade
- 1 ( jedan ) izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- SSS opće ili tehničke struke
- jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku
- poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice: