fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru namjenjena gospodarenju otpadom, 2.a skupine -Odlagalište otpada s pratećim građevinama 2. skupine, Izgradnja površine za deponiranje
    građevinskog otpada, proširenje postojećeg tijela odlagališta građevinskog otpada koji sadrži azbest

na postojećoj građevnoj čestici 4865/2 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2020 u 09:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1.

 

Prilog: