fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 06/09. i 13/10.) i Odluke o korištenju gradskih kućica i površine na gradskom kupalištu Poloj, Gradonačelnik raspisuje

Natječaj za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske uslugena gradskom kupalištu Poloj (pdf)