fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I
KOMUNALNO REDARSTVO
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/20-01/17
URBROJ: 2178/01-07-20-11

Slavonski Brod, 19. svibnja 2020. godine


Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18,112/19), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na oglas za prijem u službu na određeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni referent 1-za tehničke i komunalne poslove  u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda te pregleda prijava, Povjerenstvo za provedbu oglasa, nakon detaljnog razmatranja i analize pristiglih prijava, dostavlja

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni referent 1-za tehničke i komunalne poslove 

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u velikoj  vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod (Tvrđava), dana 20. svibnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa putem elektroničke pošte. Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa dostavljen je poziv.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

 Povjerenstvo za provedbu oglasa