fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 11. srpnja 2018. godine (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-342) te potpisanog ugovora o bespovratnim sredstvima od 20. srpnja 2018. godine za provedbu projekta „Zaposlena“ - pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi - Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05. u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., objavljuje se

OGLAS

za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova
RADNICA ZA PRUŽANJE PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

za potrebe provedbe projekta
„Zaposlena“ - pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama
s područja grada Slavonskog Broda

I.

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Slavonskom Brodu radi obavljanja privremenih poslova pružanja podrške u svakodnevnom životu starijim i nemoćnim osobama s urbanog područja grada Slavonskog Broda u projektu „Zaposlena“.

 

Prilog:


Poveznice: