fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19 dalje: ZSN LP(R)S ), privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme


U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto:
- Viši stručni referent 1-za tehničke i komunalne poslove
- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Prilog:


Poveznice: