fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - izgradnja kolnika ceste i odvodnje u odvojcima Ulice Joze Martinovića u Slavonskom Brodu, 2.b skupine

na katastarskim česticama k.č.br.: 5917/1, 5916/4, 5915/28, 5915/1, 6237/1, 5914/1, 5915/30, 5915/31, 5915/32, 5915/33, 5915/34, 5915/35 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod , Ulica Joze Martinovića).

 

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.05.2020. godine na mrežnoj stranici Grada Slavonskog Broda gdje je priložen građevinski projekt infrastrukture - niskogradnje u PDF prikazu. Sve informacije možete dobiti na telefon 217-015 (Rajković) ili na e-mail: mariia.raikovic@slavonski-brod.hr ili damir.klaic@slavonski-brod.hr

 

Prilog: