fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • gradnju građevine javne i društvene namjene- Edukacijsko Demonstracijski Inteligentni Centar (EDI Centar), Po+P+2, 2. skupine,

na k.č.br. 1190/1 k.o. Slavonski Brod, Eugena Kumičića 55.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 5.5.2020. godine na mrežnoj stranici Grada Slavonski Brod gdje je priložen projekt arhitekture u PDF prikazu. Sve informacije možete dobiti na telefon 217-065 (Anita Marijić) ili na e-mail: anita.mariiic@slavonski-brod.hr ili damir.klaic@slavonski-brod.hr

 

Prilog: