fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-02/20-01/14
URBROJ: 2178/01-07-20-20

Slavonski Brod, 5.ožujka 2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11.,4/18.,112/19), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme, objavljen putem HZZ-Područnog ureda Slavonski Brod , službenih web stranica Grada i oglasne ploče  dana 24.2.2020., za radno mjesto Spremačica, Povjerenstvo za provedbu oglasa daje

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Spremačica

Obavještavamo kandidate po gore navedenom oglasu, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 6.ožujka 2020. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne oglasa odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjeta oglasa dostavljena je prijaviteljima putem elektroničke pošte, odnosno telefonskim putem.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa