fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-06/20-01/4
URBROJ: 2178/01-07-20-18
Slavonski Brod, 3.ožujka  2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. , 4/18., 112/19), a na temelju zapisnika o otvaranju prijava na Javni natječaj za prijam vježbenika objavljen putem „Narodnih novina“, HZZ-područni ured Slavonski Brod  i službenih web stranica Grada dana 12.veljače 2020., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol- vježbenik, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol-vježbenik

Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju za  prijam u službu vježbenika kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 4. ožujka 2020. godine s početkom u 9:00 sati.          

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete natječaja dostavljena je prijaviteljima na natječaj putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja