fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA: 112-02/20-01/12
URBROJ: 2178/01-07-20-20
Slavonski Brod, 27.2.2020. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11.,4/18., 112/19), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za predškolski, školski odgoj i šport, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi

O B A V I J E S T

kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za predškolski, školski odgoj i šport

Obavještavamo kandidate po gore navedenom javnom natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 2.ožujka 2020. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta javnog natječaja putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete natječaja dostavit će se prijaviteljima na natječaj putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja