fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA: 112-02/20-01/11
URBROJ: 2178/01-07-20-11

Slavonski Brod, 20. veljače 2020. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18. dalje: ZSN LP(R)S )  privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje


IZMJENA JAVNOG  NATJEČAJA

KLASA: 112-02/19-01/11 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 10.veljače 2020.godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto  Viši stručni suradnik 1-za odnose s javnošću i protokol, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 16/20  dana 12.veljače 2020.godine, putem područnog ureda HZZ i službenih web stranica Grada.

U dijelu teksta javnog natječaja koji se odnosi na rok dostave prijava na javni natječaj mijenjaju se riječi „ u roku od 8 dana“ te se umjesto toga navodi „ u roku od 15 dana“.
Ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene.

 

                                                       

                                                                                                                                        PRIVREMENA PROČELNICA
Snježana Štivić, dipl.oec.