fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

KLASA: 940-01/19-01/654
Urbroj: 2178/01-05-20-05
Slavonski Brod, 10. veljače 2020. godine
             

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i Uputi Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o Geodetskom elaboratu izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Urbroj: 541-01-9-11, od 02. travnja 2019. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura ''Park Klasije'' i ''Parkiralište Klasije'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 2558/1, 2557/1, 2556, 2558/3 i 2558/4 k.o. Slavonski Brod, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju dana 17. veljače 2020. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena komunalna infrastruktura, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl. ing. geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 20. veljače 2020. godine od 08:00 – 09:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.