Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • gradnju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda)- Projekt “BROD 2”, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture
    aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci
    - odvodnja urbanih zona na području uz ušće vodotoka Mrsunja u rijeku Savu s pripadajućom crpnom stanicom na k.č.br. 2460/2, 2460/4, 2460/5 , 2460/6 , 2462/6 , 2463/13 , 2464/5 , 2464/7, 2466/13, 2467/17, 2469/1, 2470/1 , 2472/10 , 2474/4 , 2476/6 , 2477/1 , 2477/16 , 2748/1 , 2748/2 , 2758, 2759, 3166, 3167/1, 3305, 3309 k.o. Brodski Varoš i k.č.br. 3677/5, 3678/1 i 3705/1 k.o. Slavonski Brod

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2020. godine u 11, 00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)