fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Pozivamo udruge građana koje djeluje na području grada Slavonskog Broda da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2020. godinu koji su od interesa za opće dobro

Natječaj je otvoren do 11. veljače 2020., a prijave se dostavljaju poštom ili predajom u Pisarnicu Gradske uprave na adresu:

Grad Slavonski Brod
Upravi odjel za društvene djelatnosti
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

S naznakom „Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga građana za 2020. godinu koji su od interesa za opće dobro - ne otvarati.“.

Prilozi:

Popis dokumentacije za provedbu Javnog natječaja financiranje programa ili projekata udruga građana za 2020. godinu koji su od interesa za opće dobro:

  1. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa ili projekta
  2. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa ili projekta
  3. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  4. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se program ili projekt provodi u partnerstvu
  5. Dokaz da je prijavitelj upisan u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar (elektronički izvadak iz nadležnog registra)