fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - parkiralište

na katastarskoj(im) čestici(ama) 1096/2 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2019 u 09:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Vukovarska 1.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)