fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine PRENAMJENA OBJEKTA KOTLOVNICE ,,SJEVERI, ZGRADNJA NOVE GRAĐEVINE OTVORENOG TIPA ZA, PROIZVODNI POGON ZA
    PROIZVODNJU PELETA, NAZIVNOG KAPACITETA 1,0 T
    /H gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2.b skupine - PROIZVODNI POGON ZA PROIZVODNJU
    PELETA NAZIVNOG KAPACITETA 1,0 T/H

na katastarskoj čestici 325/10 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod).

II. Uvid u spis predmeta može se izvr šiti dana 18.12.2019 u 9:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)