Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. Skupine
  • transformatorska stanica KTS 10(20)/0,4 kV Tvrđava" s priključnim dalekovodom KB 10(20) i niskonaponskim raspletom u Slavonskom Brodu

na k.č.br. 2415/1, 2415/26, 2415/17, 2415/6, 4896/2 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Tvrđava Brod i Borovska ulica).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.12.2019. godine u 11:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Vukovarska 1

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)