fbpx
Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-03/19-01/19
URBROJ: 2178/01-07-19-13
Slavonski Brod, 11.studenog  2019. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju zapisnika o otvaranju prijava na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-03/19-01/19 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 30.listopada 2019., objavljen putem HZZ-a, Područnog ureda Slavonski Brod  i službenih web stranica Grada dana 30.10.2019., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za promet u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada , Povjerenstvo za provedbu oglasa javno objavljuje


O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za promet


Obavještavamo kandidate po gore navedenom oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 12.studenog 2019. godine s početkom u 9:30 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta oglasa putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete oglasa dostavljena je prijaviteljima putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa