Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br. NN 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,129/00, 114/01., 79/06., 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 ), Gradonačelnik raspisuje

Natječaj za prodaju garaža u vlasništvu Grada Slavonskog Broda