Ispis
Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-03/19-01/17
URBROJ: 2178/01-07-19-12

Slavonski Brod, 25.listopada  2019. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a po provedenom postupku pregleda prijava na  Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme KLASA:112-03/19-01/17 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 15.listopada 2019., objavljen putem HZZ-područni ured Slavonski Brod i službenih web stranica Grada dana 15.10.2019., za radno mjesto Stručni referent 1-knjigovođa analitičar, Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi

O B A V I J E S T

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Stručni referent 1-knjigovođa analitičar

 

Obavještavamo kandidate po gore navedenom Oglasu, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod ( Tvrđava), dana 26.listopada 2019. godine s početkom u 9:00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjete oglasa dostavljena je prijaviteljima na oglas putem elektroničke pošte s današnjim danom.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa