fbpx
Ispis

Na temelju članka 6. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 25/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28.
ožujka 2019. godine donijela


Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave