fbpx
Ispis

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vije ća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne ) samouprave .

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019.

 

Prilog:
- Objava biračima (pdf)