fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20. i 12/21.), sazivam 15. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


PONEDJELJAK, 11. PROSINCA 2023. GODINE U 9.00 SATI

Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velikoj vijećnici.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 3. Prijedlog Programa modernizacije postojeće komunalne infrastrukture grada Slavonskog Broda za 2023. godinu
 4. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2024. godinu
  1. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2024. godinu
  3. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2024. godinu
  4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture grada Slavonskog Broda za 2024. godinu
  5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2024. godinu
  6. Prijedlog Programa modernizacije postojeće komunalne infrastrukture grada Slavonskog Broda za 2024. godinu
  7. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća za 2024. godinu
  8. Prijedlog Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Slavonskog Broda za 2024. godinu
 5. Prijedlog Odluke o porezima Grada Slavonskoga Broda
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda
 8. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2024. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2024. godinu
 10. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
 11. Civilna zaštita Grada Slavonskog Broda
  1. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Slavonski Brod u 2023. godini
  2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2024.-2026. godine
 12. Prodaja na privatnim površinama na području grada Slavonskog Broda
  1. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Robertu Miljanoviću iz Zagreba za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  2. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Dalibor Josipović iz Pakraca za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo