fbpx
 
 

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20. i 12/21.), sazivam 12. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


ČETVRTAK, 6. SRPNJA 2023. GODINE U 9.00 SATI


Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velika vijećnica.


Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat
 2. a) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
  b) Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih rezultata Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2022. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2022. godinu
 5. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slavonskog Broda
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspolaganje nekretninom oznake k.č.br. 4865/7 o. Slavonski Brod
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Milan Amruš" Slavonski Brod
 8. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Slavonskog Broda - dječji vrtići u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Slavonskog Broda
 10. Prijedlog Odluke o Stipendiji Grada Slavonskog Broda za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
 11. a) Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za Grada Slavonski Brod
  b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Slavonskog Broda
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
  Dopuna materijala: Zaključak o izmjenama Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo