fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20. i 12/21.), sazivam 9. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


11. STUDENOG 2022. GODINE  (PETAK) U 9.00 SATI

Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velikoj vijećnici, uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Slavonski Brod
  1. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Slavonski Brod
  2. Prijedlog Zaključka u svezi donošenja Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Slavonski Brod
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva Termo Brod d.o.o.
 4. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području grada Slavonskog Broda
 7. Usklađivanje općih akata radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj:
  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju troškova i naknada za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Slavonskog Broda
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
  9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slavonskog Broda
  10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente
  11. Odluka o izmjeni Odluke o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području grada Slavonskog Broda
  12. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s divljim životinjama pronađenima izvan prirodnog staništa i načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama
  13. Odluka o izmjeni Odluke o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području grada Slavonskog Broda
  14. Odluka o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Slavonskog Broda

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo