fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20. i 12/21.), sazivam 7. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


PONEDJELJAK, 11. SRPNJA 2022. GODINE U 9.00 SATI

Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velikoj vijećnici, uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat
 2. a. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
  b. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih rezultata Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2021. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2021. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina u gradu Slavonskom Brodu za 2021. godinu.
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
 7. Prijedlog Odluke o davanju jamstva Grada trgovačkom društvu Brod-plin d.o.o. za dugoročno zaduženje u iznosu od 5.000.000,00 kuna
 8. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slavonskog Broda
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila i naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta na području grada Slavonskog Broda
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području grada Slavonskog Broda
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Antun Mihanović Slavonski Brod
 14. a. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Glazbene škole Slavonski Brod za izvođenje novog programa obrazovanja srednje glazbene škole: Glazbenik saksofonist (4 godine)
  b. Zaključka  o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Glazbene škole Slavonski Brod, Osnovna škola funkcionalne muzičke pedagogije: Truba-temeljni predmet
 15. Prijedlog Odluke o donošenju provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine - Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan
 16. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Slavonskog Broda
  Prilog: Webgis procjena rizika.rar
 17. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Marija Hodak za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica na privatnoj površini

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo