Ispis

12. sjednica

Zakazana za 16.7.2015 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...

1. Aktualno prijepodne

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada za 2014. godinu:

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2014. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama PUP-a „Brodski Varoš, jug - Budainka“

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama PUP-a „Moše Pijade, a sada Naselje Zrinski-Frankopan“

6. Informacija o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2014. godini

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće i naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdvajanje Dječjeg vrtića „Ivančica“ iz Ustanove Dječji vrtić „Ivana Brlić-Mažuranić“

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Odluka o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod

11. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja tvrtki Smoking d.o.o. za prodaju putem kioska na privatnoj površini

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Slavonskog Broda

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Slavonskog Broda