Ispis

Temeljem članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18. i 3/20.), sazivam IZVANREDNU SJEDNICU Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za

PONEDJELJAK, 13. SRPNJA 2020. GODINE U 9,00 SATI

Sjednica će se održati putem elektroničke pošte. Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o opozivu Odluke o obustavi isplate naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela

  2. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne površine za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19


S prijedlogom dnevnog reda ujedno se predlaže prihvaćanje prijedloga o hitnosti postupka.

 

Predsjednik Gradskog Vijeća
Stribor Valenta