fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak
 • Zaključak  (pdf)
  I. Mijenja se način održavanja 17.sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda, sazvane za četvrtak, 2.srpnja 2020.godine s početkom u 9:00 sati, na način da će se ista održati istoga dana putem elektroničke pošte u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.
  ...


17. sjednica

Zakazana za 2.7.2020. u 9,00 sati

 

Prijedlozi izmjena i dopuna prijedloga Dnevnog reda 17.sjednice Gradskog vijeća
- prijedlozi, dostavljaju se

Nakon sazivanja 17.sjednice Gradskog vijeća s predloženim Dnevnim redom, zaprimljeni su sljedeći prijedlozi za izmjenama i dopunama predloženog dnevnog reda kako slijedi:

 1. Prijedlog izmjene i dopune materijala uz 10. točku prijedloga Dnevnog reda
  - Dopunjeni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
  Predlagatelj: Gradonačelnik
 2. Izuzimanje 17. točke prijedloga Dnevnog reda
  - Odustanak od Prijedloga Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskoga Broda
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 3. Prijedlog dopune dnevnog reda sa 17. točkom prijedloga Dnevnog reda
  - Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne površine za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19
  Predlagatelj: Gradonačelnik
 4. Prijedlog dopune dnevnog reda sa 18.točkom prijedloga Dnevnog reda
  - Prijedlog Odluke o oslobađanju obveznika od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor u djelatnostima pogođenima koronavirusom za vrijeme ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19
  Predlagatelj: Gradonačelnik

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
 3. Kadrovska pitanja
  - Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za opću i civilnu zaštitu, zaštitu od požara, prirodne nepogode i izvanredna stanja
 4. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2019. godini
 5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice grada Slavonskog Broda za 2019. godinu
 6. a.   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu
  b.   Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih rezultata Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih i zelenih površina u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu ekonomske cijene sata drugog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, odnosno drugog programa na srednjoškolskoj razini za školsku godinu 2020./2021. godinu Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
  2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Glazbene škole Slavonski Brod za školsku godinu 2020./2021. godinu Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod
 14. a.   Prijedlog Odluke o donošenju Zajedničke procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Slavonski Brod i općine Bukovlje i Gornja Vrba
  Zajednička procjena ugroženosti od požara SB Bukovlje Gornja Vrba
  b.    Prijedlog Odluke o donošenju Zajedničkog plana zaštite od požara za Grad Slavonski Brod općine Bukovlje i Gornja Vrba
  Zajednički plan ZOP-a SB Bukovlje Gornja Vrba
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu "Poloj"
 16. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Jurčević Ivica za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica na privatnoj površini
 17. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo