Ispis

14. sjednica

Zakazana za 29.11.2019 u 9:00, Vukovarska 1

 

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti članova/članica Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
 3. Kadrovska pitanja
 4. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
  1. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
  3. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
  4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
  5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
  6. Prijedlog Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
  7. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća za 2020. godinu
 5. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu
 6. Informacija o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2018. godini
 7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije javne usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Slavonskog Broda
 8. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
 9. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu grada Slavonskog Broda
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu
 12. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa za mlade grada Slavonskog Broda - Grad za mlade
 15. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 16. a.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda u 2019. godini
  b.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite grada Slavonskog Broda s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  c.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020. do 2021.
  d.  Prijedlog odluke o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite grada Slavonskog Broda
 17. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 18. Prijedlog Odluke o izboru kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež u Županijski sud u Slavonskom Brodu
 19. a.  Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Đuro Japarić za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  b.  Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Niko Perković za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini