fbpx
 
 

Pripadnici triju nacionalnih manjina na području grada Slavonskog Broda, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, na Izborima za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području grada Slavonskog Broda održanim 5. svibnja 2019. godine izabrali su svoje predstavnike u vijeća nacionalnih manjina putem kojih sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Vijeće nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba, koja svoju pravnu osobnost stječe upisom u registar nacionalnih manjina.

Vijeća nacionalnih manjina Grada Slavonskog Broda

 • Vijeće romske nacionalne manjine 
 • Vijeće srpske nacionalne manjine
 • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 

Vijeća nacionalnih manjina imaju pravo:

 • predlagati tijelima Grada mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina na području grada Slavonskog Broda i opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu; 
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Slavonskog Broda 
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, a tiču se položaja nacionalne manjine.

Vijeća nacionalnih manjina donose statut, program rada, financijski plan i završni račun. Statut, financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjine objavljuju se u Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda.

 
Sukladno mogućnostima, u proračunu Grada Slavonskog Broda osiguravaju se sredstva potrebna za rad gradskih vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

Temeljem članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina  ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) i članka 104. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 25/19.), 24. lipnja 2019. godine održane su KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE na kojima su verificirani mandati izabranim članicama i članovima te izborom predsjednika konstituirana su vijeća nacionalni manjina kako slijedi:

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLAVONSKOG BRODA

15 članova

adresa - Augustina Jarića 6

predsjednik - NIKOLA DESTANOVIĆ

zamjenik predsjednika - MILOVAN MITROVIĆ

članovi

 • SANEL DESTANOVIĆ
 • DRAŽEN DESTANOVIĆ
 • DUŠAN LUKIĆ
 • VID LUKIĆ
 • LJUBICA MITROVIĆ
 • DIJANA MITROVIĆ
 • GORDANA MIHAJLOVIĆ
 • RATKO RADOSAVLJEVIĆ
 • PREDRAG MITROVIĆ
 • MILOŠ MITROVIĆ
 • ŽELJKO MITROVIĆ
 • BOŽICA NIKOLIĆ
 • MlLAN MITROVIĆ

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLAVONSKOG BRODA

14 članova

adresa - Tome Bakača 1

predsjednik - DARKO SPASOJEVIĆ

zamjenik predsjednika - NIKOLA ROMANIĆ

članovi

 • SLOBODAN STOKIĆ
 • TIHOMIR PRVULOVIĆ
 • MIRTA TRNINIĆ
 • ZORAN RATKOVIĆ
 • IVANKA SUDAREVIĆ
 • STANA TASIĆ
 • RANKA ŽIVIĆ STOKIĆ
 • DUBRAVKA HORVAĆANIN
 • SAVKA MAKSIMOVIĆ
 • MILOŠ RADULOVIĆ
 • DANKO MIČIĆ
 • JELENA FIREC

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLAVONSKOG BRODA

11 članova

adresa - Tome Bakača 1

predsjednica – MIRELA IBRAKOVIĆ

zamjenik predsjednice – MIRSAD AHMETOVIĆ

članovi

 • DŽEHVA AHMETOVIĆ
 • VEHID IBRAKOVIĆ
 • SULEJMAN MEŠIĆ
 • HASAN HADŽIĆ
 • ISMETA HADŽIĆ
 • ARMIN MAŠIĆ
 • AHMET MUJIĆ
 • ISMET ODOBAŠIĆ
 • MUHAMED SALČINOVIĆ

 

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave