fbpx
 
 

Pripadnici triju nacionalnih manjina na području grada Slavonskog Broda, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, na izborima provedenim 10. srpnja 2011. godine izabrali su svoje predstavnike u vijeća nacionalnih manjina putem kojih sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima. Vijeće nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba, koja svoju pravnu osobnost stječe upisom u registar nacionalnih manjina.

Vijeća nacionalnih manjina Grada Slavonskog Broda:

  • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 
  • Vijeće romske nacionalne manjine 
  • Vijeće srpske nacionalne manjine

Predstavnici nacionalnih manjina Grada Slavonskog Broda

  • Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda - Nikola Zastrižni
  • Predstavnik albanske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda - Adem Ljušaj

Vijeća nacionalnih manjina imaju pravo:

  • predlagati tijelima Grada: mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina na području grada Slavonskog Broda i opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu; 
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Slavonskog Broda 
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, a tiču se položaja nacionalne manjine.

Vijeća nacionalnih manjina donose statut, program rada, financijski plan i završni račun. Statut, financijski plan i završni račun vijeća nacionalnih manjine objavljuju se u Službenom Glasniku grada Slavonskog Broda.

Sukladno mogućnostima, u Gradskom proračunu osiguravaju se sredstva potrebna za rad gradskih vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda
Predsjednik: Ferid Latić
Zamjenik predsjednika: Hasan Hadžić

Adresa:
Tome Bakača 1, 35000 Slavonski Brod

Članovi Vijeća: 
1. Hasan Hadžić
2. Ferid Latić
3. Dževahira Havić
4. Omer Havić
5. Ismet Odobašić
6. Ismeta Hsdžić
7. Senka Mešić
8. Sulejman Mešić
9. Mirela Imbraković
10. Armin Mašić
11. Ramajana Mašić
12. Asim Ramadanović
13. Hadžira Ramadanović
14. Abdurahman Šestan
15. Muhamed Salčinović

Vijeće je konstituirano 31. kolovoza 2011. godine.

Dokumenti:
Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine (pdf)


Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda
Predsjednik: Slavko Todorović
Zamjenik predsjednika: Darko Spasojević

Adresa:
Tome Bakača 1, 35000 Slavonski Brod


Članovi Vijeća: 
1. Slobodan Stokić
2. Dubravka Horvačanin
3. Tihomir Prvulović
4. Radmila Sebastijanović
5. Zdravko Vasilić
6. Darko Spasojević
7. Ivanka Sudarević
8. Mara Kovač
9. Miloš Radulović
10. Dragomir Tubić
11. Slavko Todorović
12. Petar Kantar
13. Radomir Kljajić

Vijeće je konstituirano 31. kolovoza 2011. godine.

Dokumenti:
Statut Vijeća srpske nacionalne manjine (pdf)

 

Vijeće romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda
Predsjednik: Robert Radić
Zamjenik predsjednika: Ibrahim Gušani

Adresa:
Augustina Jarića br. 6, 35000 Slavonski Brod
Kontakt: 091 153 1553

Članovi Vijeća: 
1. Ibrahim Gušani
2. Robert Radić
3. Ahmet Gushani
4. Batir Gušani
5. Emrah Gušani
6. Božo Jovanović
7. Branko Stanković
8. Dušan Lukić
9. Vid Lukić
10. Čedo Todorović
11. Stanoja Nikolić
12. Stanko Đorđević
13. Stanoja Jovanović
14. Miloš Mitrović (Ostoja)
15. Vid Mitrović

Vijeće je konstituirano 31. kolovoza 2011. godine.

Dokumenti:
Statut Vijeća romske nacionalne manjine (pdf)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave